2023.01.28. | A mai névnap(ok): Károly, Karola, Tamás

Videó

Szabályos sokszögek

A szabályos sokszög következő tulajdonságainak kiszámolása: átlók száma, beírt - köréírt kör sugarának hossza, egy belső - egy külső szög nagysága, legrövidebb - leghosszabb átló hossza, sokszög kerülete - területe, szimmetriatengelyek száma

Háromszög köré írt körének sugara

A köré írt kör sugarának kiszámítása többféle módszerrel.

Háromszög beírt körének sugara

A beírt kör sugarának kiszámítása többféle módszerrel.

Háromszög belső szöge

Koordináta-rendszerben adott háromszög egy szögének kiszámítása többféle módszerrel.

Hárömszög területe

Koordináta-rendszerben adott háromszög területének kiszámítása többféle módszerrel.

Két ponton átmenő egyenes egyenlete

Két pontra illeszkedő egyenes egyenletének felírása többféle módszerrel.

Látószög

Koordináta-rendszerben adott szakaszt honnan látjuk derékszögben? (többféle módszerrel)

Másodfokú függvény szélsőértéke

Egy másodfokú függvény szélsőértékének meghatározása többféle módszerrel.

Teljes indukció 1

Képletek bizonyítása teljes indukcióval.

Indirekt bizonyítás 1

A négyzetgyök 2 irracionalitása.

Gráfok 1

Izomorf gráfok vizsgálata.

Gráfok 2

Gráfok bejárása él mentén (Euler - vonal). Lerajzolható-e a ceruza felemelése nélkül az adott ábra?

© 2023 BZmatek